Важно! Двустранните протоколи – вече без регистрация в КАТ

296
blank
Снимка: autobild-bulgaria.com

В Комисията за финансов надзор (КФН) приеха окончателно промените в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия. Тя определя реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд, съобщиха от КФН.

Вече не е задължително катастрофата без жертви или двустранните протоколи да се регистрират в МВР, пише БЛИЦ.

Наредбата е съвместна на КФН и министъра на вътрешните работи и урежда материята по документиране на пътнотранспортни произшествия. По-съществените промени, които се въвеждат с новите текстове са следните:

Двустранен констативен протокол може да се подпише между участниците във всяко ПТП, в което не са пострадали хора.

Според досегашното правило, не се подписват двустранни протоколи, когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход. С промените отпада изискването пътнотранспортното произшествие или двустранните протоколи да се регистрират в МВР.
Формата и съдържанието на протоколите се запазват. Има изключения за създаването на протокол за по-леките катастрофи.

Двустранен протокол не се съставя, ако някой от участниците в ПТП-то има съмнение, че друг участник в произшествието е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство. В такъв случай, както и ако няма съгласие между участниците в произшествието за подписване на двустранен протокол, задължително трябва да се извика МВР.

Катаджии не отиват на място и не съставят документи, когато повредите по автомобила са в резултат на природни бедствия, на пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство.

Ако обаче повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и колата не е в състояние да се придвижи на собствен ход, произшествието трябва да бъде посетено на място от органите на МВР.

С наредбата се урежда и електронен обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд, съответно и застрахователите, за пътнотранспортните произшествия, посетени на място от МВР и за тези с двустранни протоколи, за които е предявена претенция пред застраховател. Ежедневно ще се обменят и цифрови снимки от произшествията, които са посетени на място от органите на МВР.