Корнелия Нинова към Борисов: Дойде време „г-жа Лъжа“ да пита за истината

30

Корнелия Нинова се обърна към Бойко Борисов в социалните мрежи:

Дойде време „г-жа Лъжа“ да пита за истината. Защо ЕК замразява плащанията по оперативната програма за образование? Още през декември и януари от БСП предупредихме за тази опасност. Защо, г-н Борисов, на 10 февруари получаваме писмо от ЕК, в коeто се казва, че замразяват плащанията за следните нарушения: половината от проверените операции са в нарушения по тази програма, липса на прозрачност, липса на конкуренция по избор на външни експерти. Програмата е спряна и заради съмнения за измами. Къде е сега истината?

Предупреждаваме, че такова нещо ще последва, казвам го с болка за България, по програма „Околна среда“, Програмата за морско дело и рибарство, Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. България не е изпълнила 12 от 45 предварителни условия на ЕК, а срокът за тях е изтекъл в края на 2016 г., т.е. по време на управлението на Бойко Борисов. Да се знае отсега, че ако последват и следващи спирания на пари, ще се дължи на управлението на Бойко Борисов. Кой ще понесе политическата отговорност?

Борисов е заяви, че ако някой вкара повече пари от него в страната, ще му ръкопляска прав 30 минути. Какво ще направи заради това, че хора в неговото управление отнеха на България 350 млн. лв.? Търсим политическа отговорност за замразените плащания по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и предупреждавме за последващи санкции по други програми.