Извънредно! Вдигнаха цената на ТОКА считано от 01.01.2017г. заради „ограничения на пазара“ в България

blank

Проведено журналистическо разследване на медия „Нова Вест“ показа, че един от операторите на свободният пазар на

електроенергия „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е вдигнал цената на тока възползвайки се от заповед на министъра на енергетиката.

Дали това е редно или не могат да отговорят само институциите, но е факт че клиенти на дружеството са получили следното писмо (премахнати са някой лични данни):

„Уведомяваме Ви , че във връзка с наложени ограничения на пазара на ел.
енергия на основание Заповед № Е-РД-16-64/11.01.2017 на Министъра на
енергетиката

и на база „слюнченият между нас договор“  ще бъде начислена
краткосрочната пазарна цена, считано от 01.01.2017г.

Официалните данни от пазара /борсата/ за периода от 01.01.2017 до 13.01.2017
показват, че средната цена за БНЕБ възлиза на 115.48 лв. за базов товар и
167.81 за пиков товар, без включени преки разходи, балансиране, финансиране,
обслужване и профил.“

Писмото е изпратено до един от клиентите на дружеството. Медия Нова Вест разполага с оригинала и изпращача на информацията.

реклама

реклама