Въвеждат нова система срещу кражбите на ток

59

ЧЕЗ въвежда нова система за проследяване на кражбите на ток. Компанията монтира балансови електромери на всички свои 17 000 трафопоста. Те ще следят количествата електроенергия, които се доставят в даден трафопост и след това се разпределят към клиентите, уточняват от електроразпределителното дружество, цитирани от NOVA.

„Чрез системата за балансово мерене лесно ще локализираме местата, където са налице загуби на електроенергия. Ще измерваме електроенергията, която влиза в даден трафопост, а чрез електромерите на клиентите ще преценяваме дали тя е равна на консумираната в домакинствата. В случай, че количествата не съвпадат, ще сме наясно с точност къде се губи електроенергия и къде има незаконни присъединявания към мрежата. Съответно ще набелязваме конкретни мерки по места, в зависимост от особеностите на района, които можем да предприемем, за да се справим с кражбите“, каза Виктор Станчев, Главен оперативен директор на ЧЕЗ.

През миналата година ЧЕЗ е установила 6458 кражби на електроенергия, а компанията е похарчила 2,5 милиона лева, за да локализира разходите.