Плевнелиев призова за по-добра защита на бежанците

27

Мирът и свободата днес са подложени на изпитание. Свидетели сме най-влошената среда на сигурност след края на Втората световна война. Националните граници и международните принципи са застрашени. В много региони властват война и терор. Държави и институции се разпадат. Днес светът изгуби равновесие. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев в обръщение от трибуната на ООН в Ню Йорк, в рамките на Общия дебат на 71-та редовна сесия на Общото събрание на ООН.
Президентът Росен Плевнелиев се обърна към международната общност с призив за колективни глобални усилия за управление на миграционните и бежанските потоци и за укрепване на международното сътрудничество и координация с цел по-добра защита и подпомагане на бежанците.
„Европа е символ на надеждата за милиони бежанци, бягащи от насилието и войната. Вдъхновени от общите си ценности, сме решени да укрепим още повече усилията си за управление на миграцията в съответствие с международното право в хуманитарната област и правата на човека. Страните, които са по-близо до зоните на конфликт, като България, са изправени пред безпрецедентно предизвикателство“, посочи президентът Плевнелиев.
България приветства Декларацията от Ню Йорк, като символ на съвместните усилия за укрепване на международното сътрудничество и за по-добра защита и подпомагане на бежанците. „Миграцията следва да се управлява чрез колективни глобални усилия по отговорен начин. Трябва да обърнем специално внимание на защитата на човешките права на мигрантите и бежанците, особено на най-уязвимите – жените, децата и хората с увреждания. В същото време, всички мигранти са длъжни да спазват законите на страната, в която пребивават. България приветства поставянето на фокуса върху глобалното споделяне на отговорността.
Росен Плевнелиев припомни ангажираността на България с глобалните усилия за предотвратяване и разрешаване на продължителни конфликти.
Българският държавен глава отново подчерта, че не е достатъчно конфликтите да бъдат изброявани, за тяхното разрешаване трябва да се полагат конкретни усилия. „Тероризмът и насилственият екстремизъм са тревожна заплаха за мира и сигурността, правата на човека и устойчивото развитие. Не можем и не трябва да приемаме това за „новото нормално“. Превенцията на радикализацията трябва да бъде основен елемент от реакцията. България е приела необходимото вътрешно законодателство и е изградила съответния институционален капацитет. Образованието, опазването на културното наследство и зачитането на правата на човека ще ни помогнат да се справим с причините, принуждаващи отделни хора да се присъединяват към агресивни екстремистки групи. Трябва да се положат всички усилия за изкореняване на тероризма и екстремизма“, апелира президентът от световната трибуна.
В речта си пред Общото събрание президентът Росен Плевнелиев постави акценти и върху изпълнението на Целите за устойчиво развитие през следващите петнадесет години, което ще има решаващо значение за гарантиране на напредък и просперитет в целия свят, за укрепване на мира и за превръщане на нашата планета в по-добро място за живеене.
„Като президент на България съм горд, че бях сред първите, които подписаха историческото Споразумение от Париж по климатичните промени по време на церемонията на високо равнище тук, в Ню Йорк. Моята страна подкрепя скорошно влизане в сила на Споразумението от Париж. Българското правителство вече е започнало вътрешната си процедура по ратифицирането му“, обяви президентът Плевнелиев и допълни, че България вече работи по националната си програма за развитие „България 2030“. Тя ще постави фокус върху образованието, високите технологии и иновациите за развитието на зелена и енергийно ефективна икономика.
„След осем мъже генерални секретари е дошло времето способна и уважавана дама от Източна Европа да оглави Организацията на обединените нации. България има много силен кандидат, истински лидер, с богат опит в международните отношения и с отлични умения за управление. Кандидат, който заслужава доверие и подкрепа“, обърна се още президентът Росен Плевнелиев към Общото събрание на ООН.

Източник: dnes.bg