10-те фрази, които всеки ученик е чувал

26

1. Какво смешно казах? Кажи ни, да се посмеем всички.

2. Двойката в дневника засега ти я пиша само с молив.

3. Утре – с родителите!

4. Счупеното се плаща в троен размер.

5. Кой ще отговори? Гора от ръце…

6. Като си толкова умен, ела на моето място и преподай урока, а аз ще седна на твоето и ще се кикотя.

7. Някой ден ще си забравиш и главата у вас.

8. Не гледай към тавана, там няма нищо написано.

9. Извадете по един лист… Първа група откъм вратата, втора група – откъм прозореца.

10. Т’ва да не ти е концерт по желание?

11. Ще ви разместя!

12. Като ти е толкова смешно, иди да се разходиш.

„24 часа“