Учим децата на антитероризъм и що е то бежанец

33

Учениците в 12 клас ще бъдат обучавани на превенция на тероризма и противодействие на корупцията. В часа на класа те ще се обучават на адекватното поведение при терористична заплаха.

Това стана ясно на представянето на проекта на Държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както и проектите на учебни програми за XI и XII клас, изготвени от МОН съобщи news.bg.

В Министерството се свърши много работа, отчете просветният министър Меглена Кунева.

В учебната програма по гражданско образование за 12 клас е включено учениците да се научат да разбират принципите на устойчивото развитие и да могат да анализират икономическите процеси в България, ЕС и света.

Също така според стандарта младежите ще трябва да могат да разграничават различните типове политически устройства. Целта на обучението е и да се оценява значението на социалните партньори при вземането на властови решения.
Също така учениците трябва да различават и оценяват формите на граждански протест.