Кои са най-отровните змии в България?

1217

През летния сезон змиите са най-активни и вероятността да попаднем на тях се увеличава. Появата на змия би предизвикала панически страх у повече хора, а малко са наясно как да реагират, информира Дарик.
Страната ни е на едно от първите места в Европа по змийско разнообразие. В християнските вярвания змията е натоварена с голяма негативна символика, но има страни, в които тя е на почит. Вижте едни от най-отровните змии в България

Вдлъбнаточел смок

Вдлъбнаточелият смок е вид едра змия от семейство Смокообразни. Достига до 2 метра дължина, а най-големият екземпляр, намиран в България е дълъг 157 см.

Окраската на гърба варира от тъмно до светлосива, а младите индивиди са пъстри.

Вдлъбнаточелият смок е много пъргава змия, която при опасност бърза да се скрие. Ако не може да избяга, става агресивен, яростно съска и хапе, като заема отбранителна поза, понякога издигайкипредната част на тялото си, подобно на кобрите.
Отровата му не е опасна за човека, както и за други едри животни. Среща се в Южна България.

Степна усойница

Степната усойница е вид змия от семейство Отровници. Обикновено достига до 55 см. Дължина, но са известни екземпляри с дължина до 80 см. Отличава се от обикновената усойница по тясната и вълнообразна гръбна ивица, трапецовидното сечение и ниско разположената ноздра. В България са намирани общо 4 екземпляра. Въпреки че змията е отровна, няма известни смъртни случаи на хора, в резултат на ухапвания.

Аспида

Аспидата наричана още каменарка, е вид змия от семейства Отровници. Обикновено аспидата достига дължина 60-65 см., в редки случаи до 85см. Мъжките са по-дълги, но по-тънки от женскте. В България са открити само 2 екземпляра. Отровата на аспидата е по-силна от тази на пепелянката, но по-слаба от тази на усойницата.