Какво да правим, ако забележим бежанци? Ето ги инструкциите на „Гранична полиция“

29

Главна дирекция „Гранична полиция“ се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона: При евентуално забелязване на отделни лица или компактни групи, за които имате подозрение, че отговарят на профила на незаконно преминали или опитващи се да преминат държавната граница на Република България: Незабавно уведомете местните гранични или полицейски органи чрез посочените по-долу телефони за връзка:

073 885 890 – ОД на ГПУ Благоевград

074 522 515 – ОД на ГПУ Златарево

074 521 011 – ГКПП Златарево

078 557 140; 078 551 040; 078 520 044 – ОДЦ на РДГП Кюстендил

ИЛИ ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 112

Посочете:

мястото, на което лицата са забелязани, евентуалният им брой и състав на групата;

времето на забелязване, посока на придвижване, евентуално наличие в района на транспортни средства или присъствие на лица-български граждани, чието присъствие в района е необичайно;

Проследете от дистанция движението на групата и периодично подавайте информация на органите на МВР

(Само при възможост за проследяване от дистанция)

Посочете всяка друга информация, която прецените за важна по отношение на конкретния случай.

Обръщаме внимание, че: предприемането на действия по физическото задържане на лица, прилагане на насилствени действия спрямо тях или други действия в противовес с правата на човека и закона, могат да бъдат третирани като извършване на административно нарушение или престъпление, във връзка с което извършителите на подобни деяния подлежат на наказателно преследване в съответствие с действащото българско законодателство.

Същевременно очакваме всички граждани, пребиваващи в граничната зона, да приемат с разбиране извършваните спрямо тях проверки от полицейските органи за установяване причините за пребиваването им в района.

Напомняме, че пребиваването в граничната ивица (до 300 метра от линията на държавната граница) под какъвто и да е предлог следва предварително да се съгласува с директора на съответната Регионална дирекция „Гранична полиция” чрез началниците на съответните структури, обслужващи района.