Чухте ли вече за свободния пазар на електричество?

77
blank

Чухте ли вече за свободния пазар на електричество?

С решение по протокол 56/28.03.2016 г. на КЕВР е прието пълното отваряне на пазара на електричество в България включително и за битови абонати. Решението влиза в сила от 01.04.2016 година.

България е държава, която произвежда огромно количество електрическа енергия и независимо от това, нейната цена остава относително висока за потребителите. Причините са много, но една от тях е невъзможността да избираме доставчик на електрическа енергия и липса на конкуренция. Всички потребители – и бизнесът и битовите плащат високи цени. Пазарът бе сегментиран без възможност за свободно договаряне на цените. За щастие това се промени и сега всеки може и е редно да се възползва от тази промяна. Либеризирането на енергийният пазар вече и в България, дава възможност и на битовите и на бизнес потребители да изберат свой доставчик на електроенергия и да договорят с него по-ниска цената за доставка.

Или казано с други думи, потребителите имат ПРАВО НА ИЗБОР, което МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ.

Те могат да получат информация от търговец на електрическа енергия или негов търговски представител за различните възможности и да изберат най-доброто решение за себе си.
Полезна информация за всеки потребител е да знае, че три фактора определят цената на електроенергията: Търсенето, предлагането и потреблението

Вашите сметки за ток ще станат по-ниски, ако се възползвате от услугите на търговски представител на лицензиран търговец на електроенергия.

Плащайте по-малка за електричество.  Посетете http://eltrade.co/ и се включете в свободния пазар.

Кажете НЕ на монополите и монополните зависимости.