Плевенчанин в опит да отмъкне пари от ДФ „Земеделие“ с фалшиви документи

34

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 42-годишен мъж, представил неверни документи, с цел да получи средства от ДФ „Земеделие“ – престъпление по чл.248а, ал.5, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК. Обвинението срещу Детелин Д., е за това, че на 11 септември 2012 г. в гр.Плевен пред ОД на ДФ „Земеделие“ Плевен, като кандидат за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2007-2013г., представил неверни сведения в Заявление за подпомагане, чрез приложен към заявлението неистински официален документ – Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание от НАП- Велико Търново, офис Плевен, в което било вписано, че няма изискуеми публични задължения към държавата въпреки наличието на такива., /осигурителни задължения за държавно обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравни осигуровки за периода и наказателни постановления – общо за 2648,60лв/, за да получи средства в размер на 24 446 лв. за първо плащане от Европейски земеделски фонд по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2007г.-2013г., като на 10 декември 2012г. получил тези средства.

На 23 април 2012г. обвиняемият се регистрирал като земеделски производител, като възнамерявал да се занимава с отглеждане на зеленчуци, а впоследствие да закупи пчелни семейства и да създаде пчелин. За целта се нуждаел от средства и решил да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по програмите за развитие на селски райони“ за периода 2007-2013г. Съгласно изисквания, един от задължителните за кандидатстване документи, било удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата. Обвиняемият знаел, че има такива задължения – осигурителни задължения за държавно обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравни осигуровки за различни периоди и наказателни постановления общо за 2648,60 лв.

За да отговаря на изисквания Детелин се снабдил с неистински официален документ – Удостоверение, в което било вписано, че „няма задължения“. На 11 септември 2012г. обвиняемият се явил в ОД на ДФ „Земеделие“ подал Заявление за подпомагане по мярка 112 – „създаване на стопанства на млади фермери“, като представил и необходимите документи, сред които и неистинско удостоверение. Бил сключен договор за отпускане на финансова помощ в размер на 48 892 лв., като първото плащане било извършено на 10 декември 2012г. Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Плевен.