Министърът на отбраната прекратява процедурата за обществени поръчки за храни и напитки

54
blank

По разпореждане на министъра на отбраната Николай Ненчев ще бъде прекратена процедурата за  обществени поръчки за доставка на храни и напитки.

Министърът предприема тези действия след смяната на ръководството на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, когато се установи, че значителна част от средствата – около 88 процента, са за нуждите на самата агенция, а в същото време предстоят и  съществени промени на Закона за обществените поръчки в Република България.

Изискванията към предмета на поръчката ще бъдат прецизирани и  процедурата ще бъде обявена по условията на новия Закон за обществените поръчки.