БСП прие правила за избор на нов лидер

25

Коректен тон на кампанията и не допускане на дискредитиране в партиен и в личностен план, това е записано в правила за провеждане на избор на национални органи на БСП на 49-ия Конгрес. Те бяха приети от националния съвет на партията днес, като за първи път са обединени в изричен документ, информира kmeta.bg.

Правилата са в съответствие с Устава на БСП. Те гарантират откритост, публичност и равнопоставеност, както по отношение на дискусиите по политическите въпроси в конференциите и общите събрания на общинските, районните и градските организации, така и относно направените предложения за местните и национални партийни органи.

Правилата създават предпоставки дискусията в рамките на отчетно-изборната кампания и Конгреса да се концентрира върху политики, а не върху лични амбиции и персонални противопоставяния.

Освен това днес социалистите подкрепиха проект на декларация „125 години БСП”. В нея са залегнали основните характеристики на партията: БСП е партия на хората на труда, свързана със съдбата на България. През различни периоди партията съчетава съпротивата и съзиданието.

Социалистите обявиха, че са твърдо срещу експлоатацията, дискриминацията, диктатурата и фашизма.

В декларацията на левицата се заявява, че БСП винаги е била републиканска партия. Нейната водеща кауза от самото й създаване досега е преодоляване на капитализма и постигане на социалистическо преобразуване на българското общество, а също и отстояване на мира. В декларацията си социалистите заявяват, че БСП е партия, преживяла много преходи, но не е преходна партия.

По думите им призванието на БСП е да гарантира достоен живот на всеки, без унизяващ недоимък и страх за утрешния ден, да модернизира икономиката на страната и да отстоява българските интереси.