Парламентът разглежда 14 законопроекта за промяна в Изборния кодекс

16

Парламентът разглежда 14 законопроекта за промяна в Изборния кодекс. Програмата за работа на Народното събрание предвижда народните представители да се занимават целия ден с работата по промените в изборното законодателство. От парламентарната група на ГЕРБ предлагат право на глас да имат и лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за престъпления, които не са тежки. От ГЕРБ предлагат и скъсяване на предизборната кампания от 30 на 21 дни. От „БСП лява България” предлагат преуреждане на условията за назначаване на членовете на секционните избирателни комисии и промяна в начина на попълване на изборните протоколи. Според вносителите така ще се гарантира честността на изборите, а част от предложенията на депутатите от ДПС са свързани с коригиране на прекалено ниския праг, който е предвиден в действащия закон за валидността на преференциите. Групата на Патриотичния фронт внася предложение да се въведе задължително гласуване. С предлаганите промени от тях избирател, който не е гласувал и няма уважителна причина за това ще се санкционира. От парламентарната група на БДЦ предлагат председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия да се избират от Народното събрание. В сега действащото законодателство Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката за срок 5 години след консултации и по предложение на парламентарно представените партии. Част от предложенията на АБВ касаят въвеждането на машинното гласуване. Според тях на предстоящите избори трябва да се предвиди машинно гласуване в 5000 избирателни секции, а от 2018 г. – във всички избирателни секции на територията на България.

Източник:focus-news.net